BIG herregistratie verpleegkundigen

Opleiding herregistratie BIG verpleegkundigen in 10 dagen

Sinds het Coronavirus bieden wij een aangepast traject voor deze scholing, BIG herregistratie verpleegkundige, zodat deze altijd door kan blijven gaan, want verpleegkundigen zijn hard nodig in deze tijd! We blijven de cursus aanbieden in kleine groepjes van maximaal 8 personen. Doordat wij gebruik maken van een hybride leslokaal kan je ervoor kiezen fysiek aanwezig te zijn of thuis de lessen klasikaal bij te wonen. De cursus is dus ook geschikt voor mensen die niet (ver) willen reizen. Laat je dus nergens door tegenhouden en schrijf je nu in zodat ook jij terug kunt keren naar werk als verpleegkundige en je weer kunt inzetten voor ons prachtige beroep!

Aanmelden

Examenonderdeel 1. Kennis

In 6 klassikale of online lesdagen behandelen we de theorie en gaan we hier praktisch mee aan de slag. Voor elke lesdag bereid je je thuis voor door middel van e-learnings en stuur je opdrachten in via het online leerportaal. Je volgt de lessen klassikaal bij ons op locatie of via een live verbinden vanuit huis. De scholing sluit perfect aan op het landelijk examen. Zodra je dit examen en examenonderdeel 2 hebt gehaald kan je verder met de voorbereiding van het laatste onderdeel. Het kennisexamen bestaat uit 60 meerkeuzevragen en doe je thuis via een online verbinding met Consortium. Hiervoor maak je een account aan bij Consortium, vanuit dit account vraag je vervolgens zelf het examen aan.


Examenonderdeel 2. Verpleegkundige vaardigheden

Gedurende 2 scholingsdagen kom je naar ons skillslab, deze dagen zijn volledig gericht op het praktisch oefenen zodat je vingervlug bent met het uitvoeren van onderstaande verpleegtechnische vaardigheden.

- Blaaskatheterisatie vrouw, verblijfskatheter

- Blaaskatheterisatie vrouw, eenmalig

- Blaaskatheterisatie man, verblijfskatheter

- Blaaskatheterisatie man, eenmalig

- Medicijnspuit klaarmaken

- Intramusculair injecteren - stretchtechniek

- Intramusculair injecteren - rangeertechniek

- Subcutaan injecteren - loodrecht techniek

- Subcutaan injecteren - huidplooitechniek

- Subcutaan injecteren - loodrechte huidplooitechniek

- Subcutane canule inbrengen

- Neusmaagsonde inbrengen

- Perifere infuuscanule inbrengen

Aan het eind van deze scholing voer je, precies zoals op het examen, twee verpleegtechnische vaardigheden uit met een daarbij passende rekenopdracht.

Het examen verpleegtechnische vaardigheden kan je aansluitend op deze tweedaagse scholing bij ons op locatie afleggen en wordt afgenomen door Consortium, je dient je hier zelf voor aan te melden. Zodra je dit examen en examenonderdeel 1 hebt gehaald kan je verder met de voorbereiding van het laatste onderdeel.


Examenonderdeel 3. Klinisch redeneren inclusief oefen-examens

Tijdens deze 2 lesdagen ga je het klinisch redeneren oefenen aan de hand van casussen. Gaandeweg breiden we de casuïstiek uit tot je het klinisch redeneren goed tot uiting kan brengen in het Examengesprek Klinisch Redeneren. Het is een gedegen scholing ter voorbereiding op het het landelijk examen. Tijdens deze twee scholingsdagen gebruiken we casussen en de werkwijze zoals dit ook tijdens het examen gaat, dus ook wanneer je het klinisch redeneren al in de vingers hebt, is het een fijne voorbereiding als oefenexamen. Via je account bij Consortium vraag je zelf het examen aan.


Oefenen, heel veel oefenen en met elkaar tot de beste resultaten komen is bij  examenondeel 2 en 3 het motto. Examenonderdeel 2 kan je bij ons op locatie afleggen, je staat dus niet voor verrassingen wat betreft locatie, materialen etc., wel zo gemakkelijk en het geeft rust.


Duur van de opleiding

De lestijden zijn steeds van 9.00 tot 15.30 uur. De cursus bestaat in totaal uit 10 lesdagen. Vaardigheden en klinisch redeneren vinden vaak plaats op 2 achtereenvolgende dagen, kom je van ver, dan zijn er volop mogelijkheden in de buurt te overnachten.


Na aanmelding ontvang je de inloggegevens voor het online leerportaal en de e-learning. Hier kan je de thuisopdrachten voor elke lesdag online doornemen, uitwerken en uploaden en de e-learning maken, ter voorbereiding op de volgende lesdag. In totaal kan je rekenen op ongeveer 1,5 a 2 uur thuisstudie per dag.


Ga je bij ons van start, dan ga je een intensief, maar lonend traject in !

Het traject is intensief en er wordt best wat van je gevraagd. Wij begeleiden je waar we maar kunnen om je te helpen de examens goed voor te bereiden. Wij zijn allemaal (specialistisch) verpleegkundige en/of docent verpleegkunde en tevens allemaal werkzaam als verpleegkundige in alle branches van de zorg.


Kleine groepen

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 8 studenten.

Door deze kleine groepen krijg jij als cursist volop aandacht en tijd om alle facetten van de verpleegkundige kerntaken weer eigen te maken zodat je goed voorbereidt de examens in gaat. Bovendien beschikken wij over 3 ruime skillslabs waardoor we altijd voldoende afstand van elkaar kunnen houden. In ons hybride leslokaal kun je de theorielessen fysiek of online bijwonen, maar net wat je voorkeur heeft.


Kosten

De complete 10-daagse opleiding kost in totaal 1800 euro (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is exclusief het landelijk examen van 395 euro en inclusief alle lesmateriaal, oefentoetsen, portfolio-map, online leeromgeving van de Slouwerhof Academy, e-learning, slagingsgarantie, koffie, thee, lunch en certificaat.

De opleiding bestaat uit 3 delen die los van elkaar te volgen zijn. Je kan er dus voor kiezen of je 1, 2 of alle 3 onderdelen wilt volgen.
De 6-daagse theorieopleiding kost 900 euro

De 2-daagse opleiding verpleegtechnische vaardigheden & verpleegkundig rekenen kost 550 euro.
De 2-daagse opleiding klinisch redeneren kost 350 euro.


De scholingen zijn vrijgesteld van btw.


Toetsen, certificering en accreditatie V&VN

Zodra je het eerste en tweede examenonderdeel, dus de theoretische kennistoets en de verpleegtechnische vaardigheden, met een voldoende hebt afgesloten, kan je je aanmelden voor het afsluitende examen; het examengesprek klinisch redeneren.

Het theorie-examen doe je online.

Het examenonderdeel verpleegkundige vaardigheden bestaat uit een combinatie van twee verpleegtechnische vaardigheden met een rekenopdracht.

Aansluitend op de scholingsdagen verpleegtechnische vaardigheden, leg je bij ons op locatie het centraal landelijke examen af. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen voor een andere examenlocatie in het land.

De volgorde van deze twee examens bepaal jezelf. Zodra je beide met een voldoende hebt afgesloten kan je je aanmelden voor het afsluitende examenonderdeel; het klinisch redeneren.


Na het goed doorlopen van de opleiding ontvang je van ons een certificaat van de Slouwerhof Academy, dit certificaat staat los van het landelijk examen.


Slagingsgarantie

Wanneer je niet slaagt, dan kan je gratis gebruik maken van ons slagingsgarantie. In overleg met de gezakte kandidaten plannen we een dag in of sluit je aan bij een nieuwe groep om nog eens flink bij te spijkeren, net zo lang tot ook jij slaagt.


Deze cursus is geaccrediteerd door V&VN met 80 accreditatiepunten. Wanneer je ingeschreven staat in het kwaliteitsregister van V&VN, schrijven wij je accreditatiepunten bij in het kwaliteitsregister V&VN.

Opleidingsduur totale 10-daagse cursus

80 uren klassikaal of gedeeltelijk online


6 daagse deelopleiding Kennis

48 uren hybride klassikaal les bij ons op locatie of vanuit huis, verdeelt over 6 wekelijks herhalende lesdagen op een vaste dag in de week van elk 6 uur plus een half uur lunchpauze.

2 daagse deelopleiding verpleegkundige vaardigheden, medisch rekenen

16 uren klassikaal, verdeelt over 2 lesdagen;

1 keer per week op een vaste dag in de week

of 2 dagen achter elkaar.

Elke dag 6 uur plus een half uur lunchpauze en 2 uur thuisstudie.


2 daagse deelopleiding klinisch redeneren met oefencasussen/ oefenexamens.


16 uren klassikaal, verdeelt over 2 lesdagen;

1 keer per week op een vaste dag in de week

of 2 dagen achter elkaar.

Elke dag 6 uur plus een half uur lunchpauze en 2 uur thuisstudie.


Thuisstudie


ongeveer 2 uur per dag gedurende de scholing

Lesmateriaal

Lesmateriaal en e-learning

Portfolio-map en opdrachten

Online leerportaal van de Slouwerhof Academy en thuisopdrachten


Lestijden


9.00 - 15.30 uur


Doelgroep en niveau

Verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6 met een verlopen BIG registratie en verpleegkundigen die niet voldoen aan de uren-eis en zich opnieuw moeten scholen.


Groepsgrootte


Minimaal 2 en maximaal 8 cursisten


Kosten volledige opleiding

1800 euro (vrijgesteld van btw)


6 daagse deelopleiding kennis

900 euro (vrijgesteld van btw)

2 daagse deelopleiding verpleegkundige vaardigheden, medisch rekenen

550 euro (vrijgesteld van btw)
2 daagse deelopleiding klinisch redeneren

350 euro (vrijgesteld van btw)


Leslocatie


de Parse 2

8491 PJ  Akkrum

Accreditatie punten

De scholing is geaccrediteerd door V&VN met 80 accreditatiepunten in het kwaliteitsregister


Eerstvolgende opleidingsdata:

Kennis, 6 dagen klassikaal of online:

start 9 april, wekelijks op dinsdagen

start 9 mei, wekelijks op donderdagen

start 4 juni, wekelijks op dinsdagen

start 29 augustus, wekelijks op donderdagen

start 10 september, wekelijks op dinsdagen

start 17 oktober, wekelijks op donderdagen

start 5 november, wekelijks op dinsdagen

Theorie-examens Kennis worden online afgenomen


Vaardigheden, inclusief medisch rekenen, 2 dagen:

op 19 en 20 april op een vrijdag en zaterdag

op 24 en 25 mei op een vrijdag en zaterdag

op 28 en 29 juni op een vrijdag en zaterdag

op 12 en 13 juli op een vrijdag en zaterdag

op 30 en 31 augustus op een vrijdag en zaterdag

op 4 en 5 oktober op een vrijdag en zaterdag

op 8 en 9 november op een vrijdag en zaterdag

op 13 en 14 december op een vrijdag en zaterdag


De praktijkexamens verpleegkundige vaardigheden worden bij ons op locatie afgenomen op:

22 april

27 mei

1 juli

15 juli

2 september

7 oktober

11 november

16 december


Klinisch redeneren, inclusief examengesprekken oefenen

2 dagen:

op 12 en 13 april op een vrijdag en zaterdag

op 10 en 11 mei op een vrijdag en zaterdag

op 7 en 8 juni op een vrijdag en zaterdag

op 5 en 6 juli op een vrijdag en zaterdag

op 13 en 14 september op een vrijdag en zaterdag

op 18 en 19 oktober op een vrijdag en zaterdag

op 22 en 23 november op een vrijdag en zaterdag

op 6 en 7 december op een vrijdag en zaterdag


Het Examengesprek klinisch redeneren wordt online afgenomen.


Examendata verpleegkundige vaardigheden bij ons op locatie in Akkrum:

22 april

27 mei

1 juli

15 juli

2 september

7 oktober

11 november

16 december

 
Klassikaal op locatie
Klassikaal online via een live verbinding
Geen voorkeur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
Nee, ik betaal of laat in 1 keer betalen
Ja, ik wil graag in termijnen betalen
 
 
 
Ja
Nee
 
 
Ja, ik stem er uitdrukkelijk mee in dat zodra ik toegang hebt gekregen tot de online leeromgeving, ik afstand doe van het recht op ontbinding.
 
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
 
 

Opleiding BIG Herregistratie verpleegkundigen in 10 dagen

Wil je als voormalig verpleegkundige weer aan de slag als verpleegkundige of voldoe je niet aan de werkervaringseis voor de herregistratie wet BIG? Volg dan bij ons de opleiding herregistratie BIG verpleegkundige. Na het volgen van deze opleiding doe je opnieuw officieel het centraal landelijk examen. Dit examen kan je aansluitend op de scholing bij ons op locatie afleggen. Na het behalen van dit examen heb je als verpleegkundige je bevoegdheid terug en kun je weer volop aan de slag, er is werk in overvloed!


Wij helpen je slagingskans te vergroten, 100% van ons studenten is geslaagd !

Sinds 2017 hebben wij een flink aantal studenten mogen begeleiden, deze studenten hebben een slagingspercentage van 100%. Ons gedreven en ervaren docenten uit alle branches van de zorg, helpen ook jou graag om de opleiding met succes af te ronden zodat je vol vertrouwen het examen in gaat.


In 10 scholingsdagen klaar voor het centraal landelijk BIG examen

Gedurende de opleiding volg je in 10 dagen de scholing en doe je aansluitend de centraal landelijke examens Herregistratie BIG verpleegkundige. Het examen bestaat uit 3 onderdelen. Examenonderdeel 1 Kennis is een theorie examen. In examenonderdeel 2 worden je verpleegtechnische vaardigheden getoetst en examenonderdeel 3 richt zich op klinisch redeneren tijdens een examengesprek. De examens worden, bij ons op locatie, afgenomen door Consortium beroepsonderwijs.

Voor al onze cursussen hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:

https://slouwerhof.nl/contactinformatie/algemene-voorwaarden


Met het aanmelden voor de scholing stem je er uitdrukkelijk mee in dat, zodra je toegang hebt gekregen tot de online leeromgeving, je afstand doet van het recht op ontbinding. Ook wanneer dit binnen de ontbindingstermijn valt.